Föreningsfestivalen är en del av programmet Finland 100 år. 

Instagram

#levforeningslivet