Ansökningsperioden för Föreningsfestivalen 2018 har gått ut. Evenemanget ordnas under Föreningsfestivalen första veckan i oktober 2018.

Föreningsfestivalen finns till för att föreningar i Svenskfinland skall ha chansen att genom lokala evenemang visa upp sin verksamhet för allmänheten. Temat för festivalveckan är Lev(förenings)livet och ett grundläggande mål med festivalen är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser.

Aktiveringsbidraget ansöks enligt följande modell:

Samarbete ger (mer)värde är grundtanken med all verksamhet. Det betyder kort och gott att ni har möjlighet att få större bidrag om evenemanget ni ordnar görs i samarbete med någon annan förening! Varje arrangör kan anhålla om ett bidrag på max 2000 euro för att täcka utgifter som arrangemanget medför.

S-festival - Ett evenemang som stärker den egna föreningens grundverksamhet, som ordnas lokalt och för en mera specifik målgrupp.

M-festival - Ett evenemang som ger min förening en ny verksamhetsidé, når ut till en större allmänhet och skapar ett nytt samarbete över ort-, region-, språk eller generationsgränser.

L-festival - Ett evenemang som går över flera gränser, lyfter ett aktuellt tema för en större allmänhet och som stärker föreningslivet på ett fräscht sätt i just den regionen.

Som lokalarrangör av Föreningsfestivalen får ni dessutom:

· stöd och hjälp av Föreningsfestivalens projektkoordinator

· marknadsföringsmaterial

· synlighet i hela Svenskfinland

· en chans att stärka föreningslivet, lyfta fram er verksamhet och den vägen rekrytera nya medlemmar

Ansökningen lämnas in under Ansök nu! under ansökningsperioden.

Ni kan också skicka e-post till info@festival.fi för att få en blankett i pappersversion. Projektledaren svarar också på eventuella frågor.