Hur gör man en bra ansökan?

För att göra en bra ansökan är det flera saker man bör tänka på. Här kommer några goda råd som Annika Pråhl, kulturombudsman vid Svenska Kulturfonden, har delat med sig för Finlands Svenska Ungdomsförbunds sida www.tänkapå.fi.

1. Vem riktar du din ansökan till?
För att göra en bra ansökan ska du på förhand ta reda på vad respektive bidragsgivare kan stöda. Det lönar sej att noggrant läsa igenom anvisningar, blanketter och eventuella verksamhetsplaner och principer innan man gör ansökan. Det är inte bra att kopiera samma ansökan och skicka den till höger och vänster. Det lönar sej att skräddarsy varje ansökan med tanke på bidragsgivaren.

2. Ansökan = ditt visitkort
Din ansökan är ditt ansikte eller ditt visitkort som berättar mycket om vem du eller din organisation är. Tänk noga på vad du gör för intryck. Göra ett omsorgsfullt arbete och lämna in ansökan inom utsatt tid.

3. Tydlig plan
Planen och budgeten är alltid de viktigaste ingredienserna i en ansökan. Beskriv så tydligt du kan vad du söker bidrag för. Berätta om din målsättning och vem som gör vad, när, på vilken plats och med vem. Hänvisa inte till en mängd bilagor utan beskriv med lättförståelig text vad du vill göra. Skriv inte heller för mångordigt. Tänk på att mottagaren kanske har hundratals ansökningar att ta ställning till.

4. Budget = utgifter och inkomster
Budgeten ska stämma överens med den plan du presenterar. En budget består alltid av både utgifter och inkomster och den ska ha samma slutsumma på båda sidorna. Fundera noga igenom alla utgifter som hör till ditt projekt. Ta med även sådant som inte direkt innebär utgifter i pengar. Det kan vara din egen insats i form av oavlönat arbete, utrymmen du får använda kostnadsfritt, samarbete med andra som innebär inbesparingar mm. Allt detta har ett visst värde som du kan sätta med i utgifterna och sedan balansera som egen andel på inkomstsidan. Om du ansöker om bidrag för något som innebär försäljning av biljetter, böcker, skivor eller dylikt ska detta synas på inkomstsidan även om det är en liten summa som bu bara kan gissa dej till på förhand. Du måste ju tro på din produkt!

5. Bidragsgivare ger bidrag
De allra flesta bidragsgivare oberoende om det är stat, kommun eller privata fonder ser gärna att ett projekt eller en verksamhet får stöd från många håll. Sök inte för stor del av en instans. De allra flesta ger ett mindre bidrag och tar inte ansvar för helheten. Fundera noga vilken bidragsgivare som kan stå för vilken del i ditt projekt (jämför punkt1).

6. Ansökningssystem
Anpassa din ansökan till respektive ansökningssystem. Bidragsgivare har olika sätt att be om information. Följ deras anvisningar och använd deras egna blanketter eller det system de rekommenderar. Arbeta om din budget efter deras budgetuppställning och hänvisa inte till omfattande bilagor. Det blir i sådana fall alltid en fri tolkning och den kan vara felaktig.

7. Frågor
De flesta bidragsgivare svarar gärna på direkta frågor och kan ge goda råd. Det är svårare och sällan nödvändigt med möten, det tar onödig tid av båda parter. Kom ihåg att du inte är den enda som ansöker om bidrag.

Frågor kring Föreningsfestivalens akriveringsbidrag kan riktas till festivalens projektledare Robin Sundberg via telefon 050 5020 272 eller e-post info@festival.fi.