Ansök om aktiveringspeng för att vara med och arrangera Föreningsfestivalen 1.-7.10.2018!

OBS! Läs igenom kriterierna innan ni ansöker om att vara med.

 • Ansökan skall kompletteras och budgeter och projektplaner bör vara fullständiga. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
 • Det planerade evenemanget får inte ha en deltagaravgift, men motiverade materialkostnader godkänns.
 • Det planerade evenemanget skall vara opolitiskt och religiöst obundet och öppet för allmänheten.
 • Föreningens ordinarie verksamhet eller återkommande evenemang understöd inte, utan evenemanget bör vara ett nytt projekt för föreningen.
 • Projektplanen som beskrivs i ansökan skall förverkligas ifall understödet beviljas. Om det sker ändringar i planerna, måste dessa godkännas av utgivaren för understödet.
 • Alla föreningar som fungerar som lokalarrangörer bör ha representanter som kan delta i lokalarrangörsträffen innan festivalen. Evenemanget arrangeras i augusti i Helsingfors och alla resekostnader samt traktering ersätts av festivalen.
 • De föreningar som beviljas understöd och blir lokalarrangörer, skall ta i beaktan att deras evenemang är en del av den större helhet som Föreningsfestivalen skapar, och detta skall också vara synligt i evenemangets marknadsföring.
 • Föreningar som tidigare beviljats understöd kan ansöka på nytt, men ansökan skall handla om ett nytt projekt.
 • Föreningsfestivalen är till för föreningar, förbund beviljas inte understöd. Föreningarna kan ändå samarbeta med förbund, men förbundet får inte fungera som huvudman för projektet.
 • Understödet betalas ut under augusti 2018.
 • En fullständig redovisning för understödet skall lämnas in två veckor efter festivalen är över 21.10.2018. Om understödet inte använts till det syfte som det beviljats för, har utgivaren rätt att kräva tillbaka understödet.
 
 

Ansök här!