Andersböle

29.08.2018 kl. 11:58

Andersböle-Veckoski ungdomsförening i samarbete med Meripartio Porvoon Pooki och Borgå fågelskådare kommer under festivalveckan 1-7.10.2018 att ordna tre olika evenemang, två mindre under veckan och ett stort på söndagen.  

 

Måndag 1.10 kl 18 skulle vi öppna dörrarna till scoutkvällen för utomstående, så att de kan komma och bekanta sig med scoutgruppernas verksamhet. Under hösten har tre olika scoutgrupper i Hindhår. Temat för kvällen är internationalitet. Vi skulle ha smakprover från olika kulturer, samt inbjudna gäster

 

Torsdag 4.10 kl 18 ordnas en naturkväll med Anita Rosengren (pensionerad lärare) som i ord och bild berättar om resor ute i naturen. Borgå fågelskådare är med arrangörer.

 

Söndagen 7.10 kl 11 arrangeras ett stort evenemang där ungdomsföreningen och Sjöscouterna Porvoon Pooki skulle ordna en förmiddag för alla åldrar. Besökarna får lära sig om matlagning i naturen, vett i skogen och på havet, hur man respekterar naturen, övar sig på återvinning. Dagen ordnas som olika punkter med olika teman

 

Veckans tillställningar är öppna för intresserade i alla åldrar.

https://www.facebook.com/events/477527009417685/

 

Plats: Högbacka föreningshus med gård, Hindåsa föreningshus

Robin Sundberg