Children Crossing Cultures rf

29.08.2018 kl. 12:00

Barnens Dag - Mångkultur

6.10.2018 kl. Cafe Wilda  Gustav Wasas gata 4, Ekenäs!

 

Föreningen Children Crossing Cultures rf, i samarbete med Safra ry och United Diaspora rf vill erbjuda barn och unga i Raseborg en egen dag fylld av konst och hantverk, musik och dans samt berättelser och teater. Detta sker i form av workshops, uppvisningar, föreställningar och ett café med öppen scen i Ekenäs Ungdomsgård. Dagen genomsyras av möten med andra kulturer.

Målgruppen är alla barn och ungdomar med olika språk, kulturella bakgrunder och åldrar som har ett intresse för konst och kultur.

 

Barnens Dag vill involvera nyinflyttade Raseborgsbor i alla verksamheter under dagen och flera av workshopledarna kommer att vara från andra kulturer. Målet är att presentera, skapa möten mellan och synliggöra olika kulturer i Raseborg och att sammanföra alla aktörer som intresserar sig för barnkultur med ett mångkulturellt perspektiv. Samtidigt är målet att skapa integration och utbyten mellan barn från Finland och nyinflyttade. Genom dessa upplevelser och utbyten kan barn och unga vidga kunskapen om världen, förstå sig själv bättre och skapa nyfikenhet för det som är annorlunda. Detta minskar rasismen och ökar förståelsen för andra kulturer och levnadsförhållanden. I längden resulterar det i ett bättre samhälle där det finns utrymme för alla. Ett internationellt klimat och mångkulturellt samhälle kräver att barnen i Finland tidigt vänjer sig vid olika kulturer, språk, utseenden och sätt att uttrycka sig

 

Robin Sundberg