Fotocentrum Raseborg

29.08.2018 kl. 12:01

Lördagen den 6.10 på kulturhuset Karelia, Skillnadsgatan 11 i Ekenäs.

12.30 -13.45 Paneldiskussion om könsnormer, -roller och förväntningarsamt olika tabun och #metoo och #mentoo rörelserna. I panelen sitter bl.a.fotografen Vanessa Forstén och författaren Rafael Donner. Vanessa Forstén bearbetar genom sina fotografier och sin videokonst tabun kring
mens. Rafael Donner  har skrivit och pratat mycket om mansnormen och hur skambelagt det är om en man visar upp så kallade kvinnliga egenskaper, som exempelvis vårdande och känslosamhet.

14.00 -16.00 Workshop med grafikern och fotografen Eva Tordera.

I verkstaden kommer deltagarna att få fundera kring det motsatta könet och könsnormer genom att klä ut sig och sedan ställa sig framför kameran. Tanken är att utmana sig själv och sina tankebanor. Eva introducerar en teknik som heter imagetransfer, där vi flyttar över bilder från polaroidfilm på papper för vidare modifiering. Bilderna får deltagarna ta med sig hem som minne.

16:30 Filmvisning, Ekenäs filmfest r.f. visar den svenska filmen "Pojkarna".

Under tiden 2.10-19.10 visas Vanessa Forsténs popup utställning "Menorrhoea" som består av stilleben, porträttfotografier och en performancevideo.
Forstén använder sig av olika medier för att undersöka sin kropp under menstruationen. Hennes verk skildrar menstruationsblod som en normal kroppsvätska samt smärtan som menstruationen innebär för den blödande personen. Menstruationsblod är det enda icke-våldsamma blodet, men samtidigt det mest kontroversiella. Forsténs verk porträtterar mens ur ett framåtsträvande perspektiv.
Genom att använda sig av ett mjukt ljus betonar Forstén den naturliga  sårbarheten under menstruationen.
Utställningen finns till påseende hos

Fotocentrum Raseborg på Köpmansgatan 9, 10300 Karis.

https://www.facebook.com/events/180959879389663/

Robin Sundberg