Korsnäsnejdens pensionärer

29.08.2018 kl. 12:04

Onsdagen den 3 oktober 2018 kl 17.00.

Multikulturell afton i Korsnäsgården

Tema: Zacharias Topelius.

Medverkande

Asafa-kören

Free Spirit

Mithat Cehobasic´

Boris Bäcklund

Kommundirektör Christina Båssar

Fil.mag. Bo Kronqvist berättar om Zacharias Topelius sagoskatt

Smakbitar till kaffe och te

Dans med Asafakören

Arr. Korsnäsnejdens Pensionärer r.f., Korsnäs kommun och bibliotek


 

I Korsnäs har över 10 % av befolkningen utländsk härkomst. Den största gruppen är arbetskraftsinvandrare från Bosnien. Här bor också kvotflyktingar från Burma och Vietnam. Därtill bor i Korsnäs arbetskraftsinvandrare från Estland, Ryssland, Vitryssland och Vietnam. Dessa nyfinländare har integrerats i vårt samhälle på ett mycket bra sätt.

Tillställningen riktar sig till pensionärer, nyfinländare, kvotflyktingar och ungdomar i regionen och hålls i samarbete med Korsnäs bibliotek, Korsnäs kommuns flyktingkoordinator, Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. och Korsnäs hembygdsförening r.f.

 

Målsättning är att befrämja samarbetet mellan olika befolkningsgrupper och föreningar i samhället, motverka segregation och att ”ta vara på” alla blivande pensionärer

Robin Sundberg