Finlandssvensk Festivalförening r.f. planerar projektkonceptet Förening Non-stop. Projektet är en inspirationssatsning och vill hjälpa föreningslivet att få en bra nystart på sin verksamhet efter coronaepidemin. Med ett digert program som riktar sig till alla föreningar, kickstartar festivalen en ny tid för föreningslivet. Projektet kommer att ordnas digitalt för svenskfinlands alla föreningar. 

Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbundet, Svenska Folkskolans Vänner, Finlands Svenska Scouter och Svenska pensionärsförbundet.

 

Vi söker efter intressanta idéer på program från Svenskfinlands föreningar. Hur har din förening klarat av dessa tider? Har er förening utvecklat nya idéer eller skapat nya verksamheter? Har ni några nya projekt som ni vill lansera? Festivalen ordnas 5-6 november 2021

 

Ta kontakt med vår projektkoordinator så på robin@fsu.fi så får du mera information