Förening Non-Stop arrangeras 12.2.2022

Evenemanget är en inspirationssatsning för föreningslivet i Svenskfinland. Vi vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin omformade många föreningar sin verksamhet på mycket kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.

 

 

Festivalen är ett samarbete mellan Svenska pensionärsförbundet, Svenska Folkskolans vänner, Finlands Svenska Scouter och Finlands Svenska Ungdomsförbund. Robin Sundberg fungerar som koordinator för festivalen. 


Eventuella frågor kan riktas till robin@fsu.fi