Kontakt

 

050 5020 272 

info@festival.fi

 

 

 


 

Finlandssvensk Festivalförening r.f.

Finlandssvensk Festivalförening r.f. grundades i december 2008. Föreningens syfte är att främja samarbete mellan finlandssvenska föreningar och förbund samt att verka för deras synlighet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera den återkommande Föreningsfestivalen. Föreningsfestivalen finns till för att finlandssvenska föreningar ska kunna träffas, utbyta idéer och kunskap, knyta nya kontakter samt visa upp sitt kunnande för varandra och inför en bred allmänhet. Föreningsfestivalen ordnas årligen i början av oktober och koordineras av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU.

Styrelsen för Finlandssvensk Festivalförening r.f. ansvarar för planeringen av Föreningsfestivalens huvudlinjer och finansiering, sparkar igång beredningen av festivalen, anställer eventuella underleverantörer och ingår avtal med lokala samarbetsparter. Till styrelsen hör en ordförande och 4-6 ordinarie medlemmar. Styrelsen bör bestå av representanter för festivalens tidigare och nuvarande arrangörer. Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Ifall er organisation är intresserad av att bli medlem i Finlandssvensk Festivalförening rf så vänligen kontakta projektledare Robin Sundberg.

 

Styrelsen

Sofia Wegelius - Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU - Ordförande

Petra Högnäs 

Ole Sandbacka - Svenska Pensionärsförbundet

Sebastian Gripenberg - Svenska Folkskolans Vänner

Gunilla Edelmann - Finlands Svenska Scouter

Jessica Åhman - Finlandssvenska Marthaförbundet

                                 

Projektledaren

Jag heter Robin Sundberg och fungerar som Föreningsfestivalens projektledare. De är mitt första år som projektledare för föreningsfestivalen. Jag har dock varit aktiv i det finska föreningslivet sedan år 2000. Just nu sitter jag sitter som styrelseledamot i Arbetes vänner Huvudföreningen i Helsingfors. Jag är också för tillfället ordförande för AV-teatern i Helsingfors. Jag ser fram emot att träffa alla er och tillsammans skapa en festival som samtidigt för oss samman men också öppnar oss för en större publik.