Kontakt

Robin Sundberg

Projektkoordinator

050 5849883

robin@fsu.fi

 

 

 


 

Finlandssvensk Festivalförening r.f.

Finlandssvensk Festivalförening r.f. grundades i december 2008. Föreningens syfte är att främja samarbete mellan finlandssvenska föreningar och förbund samt att verka för deras synlighet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera den återkommande Förening Non-Stop. Förening Non-stop finns till för att finlandssvenska föreningar ska kunna träffas, utbyta idéer och kunskap, knyta nya kontakter samt visa upp sitt kunnande för varandra och inför en bred allmänhet. Förening Non-stop ordnas årligen och koordineras av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU.

Styrelsen för Finlandssvensk Festivalförening r.f. ansvarar för planeringen av Förening Non-stops  huvudlinjer och finansiering, sparkar igång beredningen av festivalen, anställer eventuella underleverantörer och ingår avtal med lokala samarbetsparter. Till styrelsen hör en ordförande och 4-6 ordinarie medlemmar. Styrelsen bör bestå av representanter för festivalens tidigare och nuvarande arrangörer. Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Ifall er organisation är intresserad av att bli medlem i Finlandssvensk Festivalförening rf så vänligen kontakta projektledare Robin Sundberg.

 

Styrelsen

Sebastian Gripenberg - Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU - Ordförande

Gunilla Edelmann - Finlands Svenska Scouter

Ole Sandbacka - Svenska pensionärsförbundet

Sofia Wegelius - Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

Anna-Karin Öhman - Svenska folkskolans vänner