Program

 

Fredag 5.11.2021
17:30-19:30

 

17.30-17.40 Öppning, välkommen, info 

17.40-18.40 Föreläsning Magma Det svenska i Finland Vadan och varthän 

18.40-18.45 PAUS

18.45-19.00 Intervju med Tony Karlsson (Finlands Svenska Ungdomsförbund)

19.00-19.15 Intervju med Maarit Westerén (Hem och Skola)

19.15-19.30 Intervju med Annika Jansson (Finlands Svenska Marthaförbund)

19.30-19.32 Tack för idag vi ses imorgon kl 10.00 

Lördag 6.11.2021

10-16:30

 

10.00-10.05 Välkomna tillbaka intro 

10.05-11.35 LINDA MANNILA  Artificiell intelligens för det svenska i Finland

11.40-11.55 Intervju med Ålands Ungdomsförbund (Katja Söderbäck)

12.00-12.15 Intervju med Pargas Svenska Pensionärer (Mikael Reuter)

12.20-12.35 Intervju med Omställning Österbotten (Magdalena Lindroos) 

12.40-12.55 intervju med Kulturkarnevalen (Eva-Helén Ahlberg)

 

13.00-14.00 PAUS

 

14.00-14.45 Parallella grupper 

Mari Pennanen, Förbundsarenan: Förbundsbarometern - hur mår Svenskfinlands förbund?

Ann Sofi Backgren:  Storytelling - strategisk marknadsföring 

Martin Enroth, Svenska Kulturfonden:  Hur gör du en bra ansökan till din förening 

Malin Lindholm, Finlands Svenska Scouter: Föreningsledarskap i förändring

 

14.45-15.00 PAUS

 

15.00-16.00 Föreläsning om SOTE-reformen med Pehr Löv 

16.02-16.15 Intervju med Malm Svenska Ungdomsförening

16.15-16.25 Avslutning

 

Plats: Digitalt

Programvärd: Mathias Gustafsson