Föreningsfestivalen 2018

Under första veckan i oktober går föreningsfestivalen av staplen. Ansökningstiden för de medverkande föreningarna går ut den 30.4.2018. Hemsidan uppdateras snarast.

 

Bakgrund

Föreningsfestivalen arrangerades första gången år 2005 i Åbo. Åbo svenska föreningsråd r.f. stod som arrangör i samarbete med Luckan Åbo och Svenska studiecentralen. År 2006 ordnades festivalen i Vasa av Kultur Österbotten och Svenska studiecentralen. Helsingfors var värdstad för Föreningsfestivalen år 2007 och Svenska Marthaförbundet fungerade som projektets huvudman i tätt samarbete med Finlands Svenska Idrott och Svenska pensionärsförbundet. År 2008 var det dags för festivalen att återvända till Åbo. Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Idrott och Svenska pensionärsförbundet ansvarade även detta år för arrangemangen.

År 2009 samlades föreningsvärlden i Vasa. Nygrundade Finlandssvensk Festivalförening r.f. var huvudarrangör för Föreningsfestivalen men Svenska Österbottens Ungdomsförbund ansvarade för alla praktiska arrangemang. År 2011 ordnades festivalen åter igen i Åbo av Finlandssvensk Festivalförening i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund och Svenska Studiecentralen.

Föreningsfestivalen höll paus 2012 och omformades 2013. I och med det nya konceptet tog festivalen ett steg mot gräsrötterna och man överräckte möjligheterna och arrangemanget till de lokala föreningarna, som med stöd av festivalens projektledare arrangerar lokalfestivaler i de egna verksamhetsregionerna. Efter fyra lyckade och varje år växande festivaler vill man fortsätta med konceptet. Tanken är att festivalen skall finnas till där föreningarna är verksamma, vara tillgänglig både för föreningsfolk och för personer som kanske ännu inte är föreningsaktiva.